Zbiorniki                                                        Parownice

INFORMACJA dotycząca nowych barw rozpoznawczych butli gazowych.  

Wprowadzenie w Polsce normy europejskiej PN-EN 1089-3 "Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny." Norma europejska EN 1089-3 została opublikowana w roku 1997. Jej polski odpowiednik został ustanowiony w grudniu 1999. 

Ze względu na szczególne uwarunkowania krajowe, norma ta ma być wdrożona w Polsce najpóźniej do 1 lipca 2006. Firmy gazowe zdecydowały, że ze względu na dużą liczbę butli gazowych będących w obrocie, rozpoczną przestawianie się na nowe barwy rozpoznawcze od 1 września 2001 r., a zakończą do 1 lipca 2006.  

Norma obowiązuje dla butli gazów technicznych i medycznych z wyłączeniem butli do "gazu płynnego" (LPG) i gaśnic. 

Barwa części cylindrycznej butli nie została w normie sztywno ustalona. Niemniej jednak, aby ułatwić użytkownikom butli rozpoznawanie poszczególnych gazów, a także po to, aby zwrócić uwagę na szczególne właściwości gazu w butli, firmy gazowe w Polsce doszły do porozumienia i określiły barwę części cylindrycznej dla poszczególnych gazów. W przypadku większości gazów, dla części cylindrycznej butli zostały ustalona barwa szara. Jako wyjątki zostały określone: acetylen - barwa kasztanowa, tlen - barwa niebieska. Na kod barwny zgodny z nową normą wskazuje duża litera "N", umieszczona na czaszy butli dwukrotnie, po przeciwległych stronach butli. Barwa oznakowania "N" powinna być biała, czarna lub niebieska - tak aby kontrast z czaszą był możliwie największy. 

W przypadku butli gdzie nic się nie zmienia, np. dla dwutlenku węgla, oznakowanie literą "N" nie jest wymagane. Aby ograniczyć do minimum możliwość wystąpienia pomyłki między tlenem technicznym a medycznym, wprowadzenie nowego kodowania barwnego dla tlenu technicznego rozpocznie się 1 września 2002. Do tego czasu wszystkie butle do tlenu medycznego powinny być już oznakowane zgodnie z nową normą.  

 

Przykłady obecnego i nowego kodowania barwnego butli gazowych. 

 
 
Tablica barwna 1: Gazy jednoskładnikowe i mieszanki gazowe do użytku technicznego.
         
STAN OBECNY NOWY   STAN OBECNY NOWY
TLEN TECHNICZNY   HEL
NIEBIESKA BIAŁA   SZARA BRĄZOWA
NIEBIESKA NIEBIESKA   SZARA SZARA
     
ACETYLEN   WODÓR, MIESZANINY Z WODOREM, METAN
ŻÓŁTA KASZTANOWA   CZERWONA CZERWONA
ŻÓŁTA KASZTANOWA   CZERWONA SZARA
     
ARGON   POWIETRZE, MIESZANINY GAZOW OBOJETNYCH
SZARA CIEMNO-ZIELONA   SZARA JASNO-ZIELONA
SZARA SZARA   SZARA SZARA
     
DWUTLENEK WĘGLA   MIESZANINY ł 23% TLENY + GAZ OBOJĘTNY
SZARA SZARA   SZARA JASNO-NIEBIESKA
SZARA SZARA   SZARA SZARA
     
AZOT   AMONIAK, CHLOR, CHLOROWODÓR
SZARA CZARNA   SZARA ŻÓŁTA
SZARA SZARA   SZARA SZARA

 

    Przykłady obecnego i nowego kodowania barwnego butli gazowych 
Tablica barwna 2: Gazy i mieszanki gazowe do użytku medycznego i do oddychania  
         
STAN OBECNY NOWY   STAN OBECNY NOWY
TLEN MEDYCZNY   DWUTLENEK WĘGLA MEDYCZNY
BIAŁA BIAŁA   SZARA SZARA
NIEBIESKA BIAŁA   SZARA BIAŁA
     
PODTLENEK AZOTU MEDYCZNY   POWIETRZE SYNTETYCZNE MEDYCZNE
NIEBIESKA NIEBIESKA   SZARA BIAŁO CZARNA
SZARA BIAŁA   SZARA BIAŁA

 

 

Tablica barwna 3: Gazy i mieszanki gazowe do użytku spożywczego (przykłady)  
         
STAN OBECNY NOWY   STAN OBECNY NOWY
DWUTLENEK WĘGLA SPOŻYWCZY   MIESZANINA: TLEN + GAZY OBOJĘTNE
SZARA SZARA   SZARA JASNO-NIEBIESKA
SZARA JASNO-ZIELONA   SZARA JASNO-ZIELONA

 

Barwa wg normy

NrRAL

Barwa wg RAL

 

Barwa wg normy

NrRAL

Barwa wg RAL

Żółta

1018

żółcień cynkowa

 

Niebieska

5010

niebiesko-fioletowa

Czerwona

3000

płomienna czerwona

 

Ciemnozielona

6001

szmaragdowa zieleń

Jasnoniebieska

5012

jasnoniebieska

 

Czarna

9005

głęboka czerń

Jasnozielona

6018

zielono-żółta

 

Szara

7037

zakurzona szara

Kasztanowa

3009

rudawo-czerwona

 

Brązowa

8008

oliwkowo zielona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma         Oferta         Informacje         Galeria         Gazy tech.         Kontakt         Lokalizacja

Dokarmianie roślin, parownice, szklarnie, gazy techniczne i zbiorniki, polcomat i dwutlenek węgla CO2