Gazy Techniczne

Gazy Techniczne

Dwutlenek węgla używany jest głównie w przemyśle spożywczym do nasycania napojów chłodzących oraz mrożenia żywności. Gaz ten stosowany jest także przy pakowaniu artykułów spożywczych (MAP), poza tym wykorzystuje się jego zdolność do natychmiastowego chłodzenia i mrożenia. CO2 wchodzi w bezpośredni kontakt z żywnością i dlatego w niektórych przypadkach może być traktowany jako składnik danego produktu.

Zastosowanie CO2 w produkcji spożywczej narzuca konieczność dostarczania dwutlenku węgla o wysokim standardzie jakości. CO2 musi spełniać szereg europejskich norm jakości.

Zaostrzone wymogi w stosunku do dwutlenku węgla odpowiadają wytycznym "International Society of Beverage Technologists" ISBT ( http://www.bevtech.org/ ) oraz "European Industrial Gases Association" EIGA ( http://www.eiga.org/ ).

CO2 dystrybuowany przez BartCO2wiak charakteryzuje się ponad 99,99 % czystością, osiągamy dzięki temu najwyższy standard jakości dostępny w chwili obecnej na rynku, spełniając szeroko rozumiane oczekiwania wielu gałęzi przemysłu

Poza tym, CO2 ma zastosowania jako gaz napędzający w aerozolach. W tzw. "sprayach" od pewnego czasu zaczęto wykorzystywać CO2 jako gaz napędzający, celem zastąpienia tradycyjnych gazów, w przypadku których udowodniono ich niszczący wpływ na ozonową warstwę atmosfery.

Nasycanie CO2: wody stołowe i mineralne, napoje chłodzące i piwo Efektem tego działania są nie tylko orzeźwiające bąbelki. CO2 powoduje również powstanie bakteriostatycznej bariery. Poza tym gaz ten może być wykorzystywany do wytwarzania ciśnienia ułatwiającego opróżnianie zbiorników, a także jako środek ochronny gwarantujący odpowiednią jakość napojów.

Ogrodnictwo: szklarnie Wzrost roślin wymaga dostępności wody, świała, substancji mineralnych i CO2, wykorzystywanych w procesie fotosyntezy do produkcji związków organicznych. Efektem zwiększenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze szklarniowej (z 400 ppm do 1000 ppm) jest stymulacja wzrostu niektórych roślin, a tym samym 20% wzrost wydajności produkcji roślinnej (pomidorów, truskawek, ogórków oraz roślin doniczkowych i kwiatów ciętych, papryki...).

W Spawalnictwie CO2 jest używany jako gaz ochronny przy spawaniu MIG/MAG niektórych rodzajów stali. Ze względów technicznych i ekonomicznych do celu tego stosuje się przeważnie mieszaninę CO 2 i argonu zawierającą od 2 do 25% dwutlenku węgla..W odlewnictwie, przy produkcji piaskowych form odlewniczych i kadzi, CO2 w połączeniu z innymi dodatkami znajduje zastosowanie jako środek wiążący ziarna piasku.