Oferta

Zajmujemy się między innymi:

  • produkcją nowych zbiorników do magazynowania ciekłego CO2;
  • remontami używanych zbiorników do magazynowania ciekłego CO2 wraz z instalacjami przy zbiornikowymi; dostawami ciekłego i sprężonego CO2;
  • projektowaniem i wykonawstwem wszelkich instalacji wysokiego i niskiego ciśnienia;
  • produkcją parownic wentylatorowych;
  • budową przemysłowych systemów klimatyzacyjnych;
  • doradztwem technicznym;
  • organizowaniem Odbiorów Dozorowych;
  • przemysłowymi układami chłodniczymi;

Wszystkie produkowane przez nas urządzenia mają dopuszczenia dozorowe UDT.
Prowadzimy dystrybucję CO2 w butlach

W naszej ofercie znajdują się:

Zbiorniki

Produkujemy nowe zbiorniki do magazynowania ciekłego CO2;
remontujemy używane zbiorniki do magazynowania ciekłego CO2 wraz z instalacjami przyzbiornikowymi;

Parownice

Parownice CO2 służą do zmiany stanu dwutlenku węgla z cieczy na gaz praktycznie bez zmiany jego ciśnienia. Zbudowane są z wysokowydajnych lamelowych aluminiowo-miedzianych wymienników ciepła. Ciepło wymagane do odparowania CO2 pobierane jest z przepływającego powietrza (minimalna temperatura otoczenia wynosi +10°C).

WYPOSAŻENIE: Na parownicy zamontowana jest skrzynka siłowo-sterownicza, zapewniająca całkowicie zautomatyzowaną pracę. Odszranianie odbywa się cyklicznie poprzez zamknięcie odpływu dwutlenku węgla z części parownicy. W wersji "N" dodatkowym wyposażeniem jest nagrzewnica parowa lub wodna, także sterowana automatycznie. Parownice zabezpieczone są termostatycznie przed przelaniem cieczą. W wersji "A" wyposażone dodatkowo w układ wyłączający wentylatory powietrza w przypadku ustania przepływu ciekłego dwutlenku węgla. Wszystkie wersje przystosowane są do zdalnego sterowania oraz do współpracy z systemem komputerowym. Stosujemy wyposażenie elektryczne i automatykę Danfoss najwyższej światowej klasy.

WYDAJNOŚCI: Wytwarzamy parownice o różnych wydajnościach, typowy szereg : 200kg/h, 300kg/h, 500kg/h, 750kg/h i 1000kg/h. Wydajność podano dla Tot = +15°C, p1 = 1,8Mpa. NORMY

Wytwórca gwarantuje zgodność wyrobu z normami : CE, PN-ISO 5149, PN-74/M04604; PN-77/M-046

Butle

INFORMACJA dotycząca nowych barw rozpoznawczych butli gazowych.

Wprowadzenie w Polsce normy europejskiej PN-EN 1089-3 "Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny." Norma europejska EN 1089-3 została opublikowana w roku 1997. Jej polski odpowiednik został ustanowiony w grudniu 1999.

Ze względu na szczególne uwarunkowania krajowe, norma ta ma być wdrożona w Polsce najpóźniej do 1 lipca 2006. Firmy gazowe zdecydowały, że ze względu na dużą liczbę butli gazowych będących w obrocie, rozpoczną przestawianie się na nowe barwy rozpoznawcze od 1 września 2001 r., a zakończą do 1 lipca 2006.

Norma obowiązuje dla butli gazów technicznych i medycznych z wyłączeniem butli do "gazu płynnego" (LPG) i gaśnic.

Barwa części cylindrycznej butli nie została w normie sztywno ustalona. Niemniej jednak, aby ułatwić użytkownikom butli rozpoznawanie poszczególnych gazów, a także po to, aby zwrócić uwagę na szczególne właściwości gazu w butli, firmy gazowe w Polsce doszły do porozumienia i określiły barwę części cylindrycznej dla poszczególnych gazów. W przypadku większości gazów, dla części cylindrycznej butli zostały ustalona barwa szara. Jako wyjątki zostały określone: acetylen - barwa kasztanowa, tlen - barwa niebieska. Na kod barwny zgodny z nową normą wskazuje duża litera "N", umieszczona na czaszy butli dwukrotnie, po przeciwległych stronach butli. Barwa oznakowania "N" powinna być biała, czarna lub niebieska - tak aby kontrast z czaszą był możliwie największy.

W przypadku butli gdzie nic się nie zmienia, np. dla dwutlenku węgla, oznakowanie literą "N" nie jest wymagane. Aby ograniczyć do minimum możliwość wystąpienia pomyłki między tlenem technicznym a medycznym, wprowadzenie nowego kodowania barwnego dla tlenu technicznego rozpocznie się 1 września 2002. Do tego czasu wszystkie butle do tlenu medycznego powinny być już oznakowane zgodnie z nową normą.

Przykłady obecnego i nowego kodowania barwnego butli gazowych.

Tablica barwna 1: Gazy jednoskładnikowe i mieszanki gazowe do użytku technicznego.
STAN OBECNY NOWY STAN OBECNY NOWY
TLEN TECHNICZNY HEL
NIEBIESKA
BIAŁA
SZARA
BRĄZOWA
NIEBIESKA NIEBIESKA SZARA SZARA
ACETYLEN WODÓR, MIESZANINY Z WODOREM, METAN
ŻÓŁTA
KASZTANOWA
CZERWONA
CZERWONA
ŻÓŁTA KASZTANOWA CZERWONA SZARA
ARGON POWIETRZE, MIESZANINY GAZOW OBOJETNYCH
SZARA
CIEMNO-ZIELONA
SZARA
JASNO-ZIELONA
SZARA SZARA SZARA SZARA
DWUTLENEK WĘGLA MIESZANINY ł 23% TLENY + GAZ OBOJĘTNY
SZARA
SZARA
SZARA
JASNO-NIEBIESKA
SZARA SZARA SZARA SZARA
AZOT AMONIAK, CHLOR, CHLOROWODÓR
SZARA
CZARNA
SZARA
ŻÓŁTA
SZARA SZARA SZARA SZARA
Barwa wg normy NrRAL Barwa wg RAL Barwa wg normy NrRAL Barwa wg RAL
Żółta 1018 żółcień cynkowa Niebieska 5010 niebiesko-fioletowa
Czerwona 3000 płomienna czerwona Ciemnozielona 6001 szmaragdowa zieleń
Jasnoniebieska 5012 jasnoniebieska Czarna 9005 głęboka czerń
Jasnozielona 6018 zielono-żółta Szara 7037 zakurzona szara
Kasztanowa 3009 rudawo-czerwona Brązowa 8008 oliwkowo zielona
Biata 9010 czysta biel

Podane barwy są zgodne z rejestrem RAL 840 HR, który jest dostępny w: RAL, Siegburger Strasse 39, D - 53757 Sankt Augustin, Niemcy

Niniejsza broszura przedstawia stan wiedzy technicznej, aktualny w chwili oddawania do druku. Potencjalny użytkownik, przed użyciem zawartych w niej informacji, powinien sprawdzić jej aktualność, a decyzję odnośnie stosowalności tych informacji w jego konkretnym przypadku podejmuje na własną odpowiedzialność.

Firma BartCO2wiak nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane nieodpowiednim użyciem informacji zawartych w tej broszurze